DenmarkEstoniaFinlandGermanyIcelandLatviaLithuaniaNorwayPolandRussiaSwedenEnglish

Tarptautinės konvencijos, deklaracijos ir rekomendacijos

 • Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  1995 m. liepos 3 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 138 straipsniu, ratifikavo Jungtinių tautų vaiko teisių konvenciją, pagal kurią yra ginamos vaikų teisės. Susitarimus, kurie buvo priimti pagal konvenciją, galima rasti šiame elektroniniame Seimo puslapyje: ... More
 • Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  1997 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1993 m. Hagos konvenciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje. Pagrindinis šios konvencijos tikslas – nustatyti atitinkamas garantijas, kad tik atsižvelgiant į vaiko interesus, jo teises būtų vykdomas tarptautinis ... More
 • Konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  2002 m. kovo 19 d. Vilniuje Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų. Ji įsigaliojo 2002 m. rugsėjo 1 d. ir galioja tik šalių, pritarusių prisijungimui, atžvilgiu. Šalis, pritarusias Lietuvos prisijungimui prie konvencijos ... More
 • Konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  2003 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo, o nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo konvencija dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje. Pasirašant šią konvenciją buvo siekiama gerinti vaikų ... More
 • Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  2003 m. gegužės 31 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimta vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija. kai teigiama koncepcijos preambulėje, jos tikslas – „pasiekti politinį susitarimą dėl vaiko gerovę lemiančių vertybių, nuostatų ir numatyti vaiko gerovės įgyvendinimo gaires“, kuriant strategijas, darant ... More
 • Rekomendacija. Ministrų Komiteto rekomendacija valstybėms narėms dėl vaikų, gyvenančių globos institucijose
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  Ministrų Komitetas 2005 m. kovo 16 d. Ministrų pavaduotojų 919-ame posėdyje priėmė rekomendaciją valstybėms narėms dėl vaikų, gyvenančių globos institucijose, kuria siekiama imtis įvairių priemonių, kurios užtikrintų šios rekomendacijos priede nurodytų principų laikymąsi, kurios padėtų iki galo įgyvendinti globos institucijose ... More
 • Rekomendacija. Ministrų Komiteto rekomendacija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  Rekomendacija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo, kuri buvo priimta Ministrų Komiteto 771 – jame ministrų pavaduotojų posėdyje 2001 m. spalio 31 d., siekiama planuoti ir įgyvendinti politiką kovai su seksualiniu išnaudojimu, priemones jai užkirsti, atsižvelgiant į vaikų nuomones ir ... More
 • Rekomendacija. Dėl Europos Sąjungos vaiko teisių strategijos kūrimo
 • 17.06.2009 | Evaldas Karmaza
  2008 m. sausio 16 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaiko teisių strategijos kūrimo. Rezoliuciją galima rasti toliau nurodytame internetiniame puslapyje- http://209.85.129.132/search?q=cache:xeAy3ttPOGkJ:www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//NONSGML%2BTA%2BP6-TA-2008-0012%2B0%2BDOC%2BWORD%2BV0//LT+rekomendacija+d%C4%97l+vaik%C5%B3+ir+jaun%C5%B3+%C5%BEmoni%C5%B3+seksualinio+i%C5%A1naudojimo,+pornografijos+ir+prostitucijos+bei+prekybos+jais&cd=6&hl=lt&ct=clnk&gl=lt&client=firefox-a .